Home

natuur in actie - ontwerptips

zot van kringlopen

samenhang door alles is de uitdaging

een betere wereld voor ons nageslacht is het doel

 

 

een paradijs is mogelijk

 

 

Kiemen: inspirerende voorbeelden die klaar zitten

Idee: een mindmap om tot realisatie te komen

Links: een grabbelton vol informatie

 

 

We zitten op een kantelpunt. Wat mag weg en waar kunnen we mee verder?

We gaan voor een rechtvaardige samenleving in symbiose met onze Aarde.

 

email@tien.one