Home

natuur in actie - ontwerptips

zot van kringlopen


samenhang door alles is de uitdaging


een betere wereld voor ons nageslacht is het doel
een paradijs is mogelijk
Kiemen: inspirerende voorbeelden die klaar zitten


Idee: een mindmap om tot realisatie te komen


Links: een grabbelton vol informatie
We zitten op een kantelpunt. Wat mag weg en waar kunnen we mee verder?


We gaan voor een rechtvaardige samenleving in symbiose met onze  Aarde.email@tien.one