Home

natuur in actie - ontwerptips

zot van kringlopen

samenhang door alles is de uitdaging 

een betere wereld voor ons en ons nageslacht is het doeleen paradijs is mogelijkKiemen: inspirerende voorbeelden die klaar zitten

Idee: een mindmap om tot realisatie te komen

Links: een grabbelton vol informatieWe zitten op een kantelpunt. Wat mag weg en waar kunnen we mee verder?

We gaan voor een veerkrachtige samenleving in symbiose met onze  Aarde.