verkoop ligging download
luchtfoto zuidzijde

17-10-2011: Kris Van Esbroeck is de contactpersoon verkoop.

4-8-2011: Plan percelen terrein en plan percelen dorp zijn ingekleurd beschikbaar.

11-03-2011: Twee plannen zijn beschikbaar.
Plan percelen terrein
Plan percelen dorp
Beide plannen worden door de werkgroep verkoop ingekleurd zodat duidelijk is welke percelen tot de SCI behoren.

het weer ons verhaal zicht zuidzijde intro